ஊரடங்கு காலத்தில் படும் துயரத்தைக் கண்டும் கேட்டும் அடைந்த மன வேதனை இதோ பாடல்

நான் சார்ந்த பொற்கொல்லர் சமுதாயம் ஊரடங்கு காலத்தில் படும் துயரத்தைக் கண்டும் கேட்டும் அடைந்த மன வேதனை இதோ பாடல் வடிவமாக😢…
The pain of Goldsmith & Jewellers community in Tamilnadu ….J.A.Arasu.

Related posts

Leave a Comment