ரெட்மி 9ஏ, ரெட்மி 9சி ஸ்மார்ட்போன்கள் அறிமுகம்.! விலை இவ்வளவு தான்.!

மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரெட்மி 9ஏ மற்றும் ரெட்மி 9சி ஸ்மார்ட்போன் ஆனது மலேசியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது, விரைவில் அனைத்து நாடுகளிலும் அறிமுகம் செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் பட்ஜெட் விலையில்
வெளிவந்துள்ளதால் பயன்படுத்துவதற்கு மிகவும் அருமையாக இருக்கும்.

Related posts

Leave a Comment