தமிழ்நாடு மெர்கண்டையில் வங்கி

தமிழ்நாடு மெர்கண்டையில் வங்கி புதிய காப்பீடு திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது UIIC கொரோனா கவச பாலிசி குழந்தைகள் முதல் 65 வயது பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்கும் 5 லட்சம் வரை 3.5 முதல் 9.5 மாதத்திற்கு கொரோனா சிகிச்சைக்கு மிக குறைந்த அளவில் ஒருதடவை பிரீமியம் செலுத்தும் வகையில் இந்த பாலிசியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் 25 வயதுக்குள் இருந்தால் 5லட்சம் பாலிசிக்கு வெறும் 1261 பிரீமியம் கட்டினால் போதும். 9.5 மாதத்திற்கு உங்களுக்கு இந்த காப்பீடு வழங்கப்படும்பொதுமக்கள் இத்தனை உபயோகித்து பலனடைந்து கொள்ளுங்கள்

Image may contain: text that says 'CORONA KAVACH POLICY asper 18to65years ELIGIBILITY Hospitalisatione TMB Medical COVERAGE incurre expenses Deductions whereit halfmonths (3/months) POLICY MOPTIONS alfmonths 3%months 6/%months 50,000 5,00,000 50,000 9%months 204 50,000 1261 412 228 50,000 5,00, 1386 484 2029 902 326 1704 552 50,000 2506 778 386 1536 672 2972 958 4408 50,000 5,00, 000 5,00,000 2230 648 4360 1196 6490 1744 சிவகாசி கிளை, செல் 98421 21556'

Related posts

Leave a Comment