திருத்தங்கல் தடுப்பூசி முகாம்

திருத்தங்கல், SRN அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர்கள் சென்ற வாரம் நடத்த ஏற்பாடு செய்திருந்த தடுப்பூசி முகாம் தடுப்பூசி தட்டுப்பாடு காரணமாக இன்று நடை பெற்றது. இதில் 150 பேர் பங்கேற்று பயன் அடைந்தனர்.


Related posts

Leave a Comment