கோவைசில்டுதடுப்பூசி முகாம்

ஆனையூர் முதல் நிலை ஊராட்சி மன்ற தலைவர் திரு லயன் கருப்பு (எ ) #Vலட்சுமிநாராயணன் அவர்கள் ஆனையூர் பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட #சமத்துவபுரம் மற்றும் #முனீஸ்நகர் மற்றும் #காமராஜர்காலனி மற்றும் #அண்ணாமலையார்காலனி பகுதிகளில் #கோவைசில்டுதடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றது

Related posts

Leave a Comment