சிவகாசி மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்படும்


சிவகாசி ஆகிய நகராட்சி மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளை ஒன்றிணைத்து மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்படும் – சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் கே.என்.நேரு அறிவிப்பு

Related posts

Leave a Comment