நியூ ரூல்ஸ்!!

வாரத்திற்கு 6 நாட்கள், ஒரு வகுப்பறையில் 20 #பேர் மட்டுமே : செப்.1 முதல் தமிழக பள்ளிக்கூடங்களில் 9,10,11,12 வகுப்புகளுக்கு #நியூ ரூல்ஸ்!!

Related posts

Leave a Comment