ஆனையூர் பஞ்சாயத்துக்குட்பட்ட முத்துராமலிங்கநகர் டெங்குகாய்ச்சல் கொசு மருந்து தெளிக்கும் பணியில்

ஆனையூர் பஞ்சாயத்துக்குட்பட்ட முத்துராமலிங்கநகர் பகுதிகளில் 
டெங்குகாய்ச்சல் கொசு மருந்து தெளிக்கும் பணியில் ஆனையூர் முதல் நிலை ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் திரு லயன் கருப்பு (எ ) V. லட்சுமிநாராயணன் அவர்கள்

Related posts

Leave a Comment