விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள வெம்பக்கோட்டை மற்றும் குல்லூர்சந்தை நீர்த்தேக்கங்களின் மீன்பிடி உரிமைகளை குத்தகைக்கு விடுதல்

விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள வெம்பக்கோட்டை மற்றும் குல்லூர்சந்தை நீர்த்தேக்கங்களின் மீன்பிடி உரிமைகளை குத்தகைக்கு விடுதல்

Related posts

Leave a Comment