தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை தந்த மாண்புமிகு. குடியரசு துணைத்தலைவர் அவர்களை மாண்புமிகு. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் சார்பில் வரவேற்ற போது…

தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை தந்த மாண்புமிகு. குடியரசு துணைத்தலைவர் அவர்களை மாண்புமிகு. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் சார்பில் வரவேற்ற போது மாண்புமிகு தங்கம் தென்னரசு – தொழில்துறை அமைச்சர், அவர்கள் தமிழ்நாடு அரசு.… மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் திரு.கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன் அவர்கள், மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் அவர்கள்

Related posts

Leave a Comment