விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்துகள்

பிள்ளையார் அப்பா… பிள்ளையார் அப்பா… உலக மக்கள் நலம் வேண்டுகிறேன்..
சிலரும் / பலரும்/ நானும் பெருந்தன்மையோடு நடந்து கொள்ள வேண்டுகிறேன் …
யார் மனதும் புண்படாதபடி , சங்கடம் இல்லா சதுர்த்தியை கொண்டாட வழி ஏற்பட வேண்டுகிறேன்
விடியட்டும்..நல்வழி காட்டுவாயாக !
www.sivakasi.info
www.sivakasinews.in

Related posts

Leave a Comment