பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர்

1 முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரை பள்ளிகளை திறப்பது குறித்து வரும் 30ஆம் தேதி முடிவெடுக்கப்படும்; பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர்

Related posts

Leave a Comment