யாருடைய கட்டாயத்தால் கூட்டணியில் இருந்து பாமக வெளியேறியது எனத் தெரியவில்லை! – முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்

யாருடைய கட்டாயத்தால் கூட்டணியில் இருந்து பாமக வெளியேறியது எனத் தெரியவில்லை! – முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்

Related posts

Leave a Comment