மாண்புமிகு. திரு. ஆர். என். ரவி அவர்களுக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்த போது

தமிழ் நாட்டின் ஆளுநராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள மாண்புமிகு. திரு. ஆர். என். ரவி அவர்களுக்கு மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் அவர்கள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்த போது

#Sivakasinewsin

Related posts

Leave a Comment