புரட்டாசி மாதம் என்றாலே..திருவிழா போல களைகட்டும் கூட்டம்

புரட்டாசி மாதம் என்றாலே..திருவிழா போல களைகட்டும் கூட்டம்..பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து வரும் மக்கள் என இருக்கும்…ஏழைகளின் திருப்பதி என அழைக்கப்படும் ஶ்ரீவி திருவண்ணாமலை ஶ்ரீனிவாச பெருமாள் கோவில்.. #Sivakasinewsin

Related posts

Leave a Comment