வாகனம் ஓட்டிக் கொண்டு குடைபிடித்து செல்வது மிகவும் ஆபத்தான செயல்.

வாகனம் ஓட்டிக் கொண்டு குடைபிடித்து செல்வது மிகவும் ஆபத்தான செயல்.

May be an image of ‎outdoors and ‎text that says '‎வாகனம் ஒட்டிக்கொண்டு குடைபிடித்துச் செல்வது மிகவும் ஆபத்தான செயல். TRILADU هلیه POUCE ALONE RUMPYO சாலையில் அலட்சியம் ஆபத்தில் முடியும். மக்கள் நலனில் விருதுநகர் மாவட்ட காவல்துறை‎'‎‎


Related posts

Leave a Comment