வண்டியில் போகும் போது மெதுவாக போகவும்

வண்டியில் போகும் போது மெதுவாக போகவும் உங்களை நம்பி உங்கள் குடும்பமே இருக்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் ,

வண்டி இல்ல கார் ஒரு என்பது ஒரு இடத்தில் இருந்து இன்ரு இடத்திற்க்கு போக மட்டுமே!!!

ரிசர்வ்லயன் மற்றும் சாட்சியாபுரம் பகுதியில் வேக தடை போடவும்!!!

May be an image of motorcycle, outdoors and text that says 'STUAKASINES IN For Sivakasi Related News vakasnews.in news வண்டியில் போகும் போது மெதுவாக போகவும் உங்களை நம்பி உங்கள் குடும்பமே இருக்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் வண்டி இல்ல கார் ஒரு என்பது ஒரு இடத்தில் இருந்து இன்ரு இடத்திற்க்கு போக மட்டுமே!!! ரிசர்வ்லயன் மற்றும் சாட்சியாபுரம் பகுதியில் வேக தடை போடவும்!!! www.sivakasinews.in'

Related posts

Leave a Comment