சிவாஜி கணேசன் அவர்களது 94 வதுபிறந்த பிறந்தநாள்

நடிகர் திலகம் செவாலியே சிவாஜி கணேசன் அவர்களது 94 வதுபிறந்த முன்னிட்டு, அவரது நினைவு மணிமண்டபத்தில் இன்று மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுடன் இணைந்து தமிழக தொழிற்துறை துறை அமைச்சர் மரியாதை

Related posts

Leave a Comment