ஆரோக்ய ராஜீவ் பெயரை சூட்டி கவுரவம்

உதகையில் அமைந்துள்ள ராணுவ மைதானத்தின் ஒரு பகுதிக்கு திருச்சியைச் சேர்ந்த ஒலிம்பிக் வீரர் ஆரோக்ய ராஜீவ் பெயரை சூட்டி கவுரவம்! #ArokiaRajiv | #Ooty#thiruppathidigital#sivakasinewsin#virudhunagardigital#youth

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎STUAKASINEWS IN For Sivakasi Related News THANGARAJ STADIUM MAROKIA RAJIV STAND2 328 த கை யி ல் மை ரா ணு வ பெ لا ரை சி யை ராஜீவ் ஆ ரோ கவுரவம்! #AROKIARAJIV #OOTY #THIRUPPATHIDIGITAL #SIVAKASINEWSIN #VIRUDHUNAGARDIGITAL #YOUTH www.sivakasinews.in‎'‎‎

Related posts

Leave a Comment