அனைவருக்கும் சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தின நல்வாழ்த்துக்கள்

உரிமையை பெறு! உரக்க பேசு ! உயர்ந்து நில் ! உயர செல்! உலகம் உனது ! எதற்கும் தயங்காதே ! முன்னே செல்! முன்னெடுத்துச் செல்!

Read More