அனைவருக்கும் சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தின நல்வாழ்த்துக்கள்

உரிமையை பெறு! உரக்க பேசு ! உயர்ந்து நில் ! உயர செல்!
உலகம் உனது !
எதற்கும் தயங்காதே !
முன்னே செல்!
முன்னெடுத்துச் செல்!

May be an image of child and text that says 'STUAKASINEWS IN For Sivakasi Related News உரிமையை பெறு! உரக்க பேசு! உயர்ந்து நில்! உயர செல்! உலகம் உனது! எதற்கும் தயங்காதே! முன்னே செல்! முன்னெடுத்துச் செல்! அனைவருக்கும் சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தின நல்வாழ்த்துக்கள் www.sivakasinews.in'

Related posts

Leave a Comment