சிவகாசி வட்டாரம் Covid Vaccination Places (13.10.21)

சிவகாசி வட்டாரம் Covid Vaccination Places (13.10.21)👇

1)பேருந்து நிலையம் சிவகாசி-100 Dose

2)ஜானகி அம்மாள் மருத்துவமனை சிவகாசி (UPHC)-100 Dose

3)பழைய நகராட்சி அலுவலகம் சிவகாசி
-100 Dose

4)திருத்தங்கல் நகராட்சி அலுவலகம்-100 Dose

5)லயன்ஸ் ஸ்கூல் திருத்தங்கல்-100 Dose

6)ஆனையூர் பஞ்சாயத்து ஆபீஸ் சாட்சியாபுரம் -100 Dose

7)விஸ்வநத்தம் துணை சுகாதார நிலையம்-100 Dose

8)சித்துராஜபுரம் பஞ்சாயத்து ஆபீஸ்-100 Dose

9)பள்ளபட்டி பஞ்சாயத்து ஆபீஸ் -100 Dose

10)அனைத்து துணை சுகாதார நிலையங்கள்

ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள்
11)ம.புதுப்பட்டி PHC -50 Dose

12)எரிச்சநத்தம் PHC-50 Dose

13)கிருஷ்ணபேரி-PHC-50 Dose

14)வடமலாபுரம்
PHC-50 Dose

15)ஆலமரத்துப்பட்டி
PHC-50 Dose

16)விஸ்வநத்தம்
PHC-50 Dose

17)சித்துராஜபுரம்-
PHC-50 Dose

18)மாரனேரி PHC-50 Dose

19)நாரணாபுரம்-PHC-50 Dose

GH
20)அரசு பொது மருத்துவமனை சிவகாசி-50 Dose

21)அரசு பொது மருத்துவமனை திருத்தங்கல்-50 Dose

22)ESI மருத்துவமனை ஹவுசிங் போர்டு-30 Dose

#thiruppathidigital

#Sivakasinewsin

Related posts

Leave a Comment